Gül'den 3 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Gül, 6082 sayılı ''Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", 6083 sayılı ''Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'' ve 6084 sayılı ''Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun''u Anayasa'nın 89. maddesinin 1. fıkrası ile 104. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi.

-YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU-

Abdullah Gül tarafından onaylanan ''Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' uyarınca, askerlik hizmeti sırasında anne, baba, kardeş, eş veya çocuğu vefat eden erlere, istemeleri halinde 10 gün izin verilebilecek. İzin, askerlik hizmetinden sayılacak.

YURTKUR, Başbakanlığa bağlanacak. Başbakan, kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığıyla kullanabilecek. YURTKUR, yurt dışında da yurt kurabilecek. YURTKUR Genel Kurulunun başkanı, Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanı olacak.

YURTKUR Genel Müdürü ve yardımcıları da kurum Genel Kurulunda yer alacak. Genel Kurul, yılda bir yerine, iki yılda bir toplanacak. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren, en geç 4 ay içinde olağanüstü Genel Kurul yapılacak, bu toplantıda Yönetim Kurulu belirlenecek. Olağan genel kurullara ilişkin süreç, bu tarihten itibaren başlayacak. YURTKUR Genel Müdürlüğü, yurt dışında kuracağı yurtlarla ilgili ''uzman müşavir'' atayabilecek.

-TAPU VE KADASTRO GENEL TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN-

''Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'' ise tapu, kadastro ve haritacılık alanlarında düzenleyici, denetleyici rol üstlenen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görev ve yapısını yeniden düzenliyor.

Kanuna göre, Genel Müdürlük, askeri haritalar hariç, harita üretim hizmetlerini yapacak, mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturacak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri gerçekleştirecek. Genel Müdürlük, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu kadastroyla ilgili işlemlerini yapacak, Türkiye Cumhuriyeti uyrukluların yurt dışındaki taşınmazlarıyla ilgili hak ve menfaatlerini koruyacak. Harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans verecek, bu büroların faaliyetlerini belirleyecek olan Genel Müdürlük, taşınmaza yönelik aracılık faaliyetini düzenleyecek, lisans verecek.

Doğrudan genel müdüre bağlı, Tapu ve Kadastro Kurulu oluşturulacak. Kurul, Genel Müdürlüğe ulaşan tapu ve kadastroyla ilgili konularla, bunlara ilişkin uygulama ve görüş farklılıklarını giderecek. Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından oluşacak. Merkez teşkilatı; ana hizmet, danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelecek. Ana hizmet birimleri; Tapu Dairesi Başkanlığı, Kadastro Dairesi Başkanlığı, Harita Dairesi Başkanlığı, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı ve Arşiv Dairesi olacak. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı; yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu, kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak. Bu işlemleri yürütmek üzere, yurt dışında personel görevlendirilebilecek. Tapu müdürlüklerinin görev ve yetkileri, ilçenin sosyal ve ekonomik gelişmişlik durumu, nüfus yapısı ve tapu işlemi hacmi dikkate alınarak, başka tapu müdürlüğüne devredilebilecek. Buna, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakan yetkili olacak.

Genel Müdürlük ana hizmet birimlerinde, tapu ve kadastro uzmanıyla, uzman yardımcısı istihdam edilecek. Genel Müdürlük, ürettiği her türlü tapu, kadastro, harita ve arşiv bilgi, belgeleriyle sunduğu hizmetlerden gelir elde etmek üzere merkez veya bölge müdürlükleri bünyesinde döner sermaye işletmeleri kuracak. Döner sermaye işletmeleri için kendi kaynaklarından karşılanmak üzere 4 milyon lira sermaye tahsis edilecek. Tapu müdürlükleri, hak sahibinin talebi üzerine, kendi yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini yapabilecek. Bunun için tapu müdürlüklerinin, taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki alması ve kanunen bir engel olmadığını tespit etmesi gerekecek.

Konular

Hanci.org sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanıyor.
Hanci.org sitesini kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olacaksınız.
Detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.